Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Baby, can I hold you tonight
Singer: 
Tracy Chapman
Lyrics:
Sorry
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like sorry
Like sorry


Forgive me
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like forgive me
Forgive me


But you can say baby
Baby can I hold you tonight
Maybe if I'd told you the right words
At the right time
You'd be mine


I love you
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like I love you
I love you


But you can say baby
Baby can I hold you tonight
Maybe if I'd told you the right words
At the right time
You'd be mine
Baby can I hold you tonight
Maybe if I'd told you the right words
At the right time
You'd be mine...

2 nhận xét:

Em!!! Chắc em không biết rằng...anh nhớ em nhiều như thế nào...
Anh muốn ôm em trong vòng tay,và cùng nhau đi qua những ngày tháng cuộc đời

Cho đến hôm nay,anh đã không còn tưởng tượng được em như thế nào

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More